W przypadku zakupu płytek ceramicznych o wartości poniżej 1000zł, cena zakupu płytek zostanie podwyższona o 5% wartości transakcji, czyli o koszty związane z konfekcjonowaniem płytek.Z uwagi na specyfikę technologii produkcji płytek ceramicznych występują różnice w rozmiarach płytek jak również różnorodność odcieni danej płytki tej samej kolekcji pochodzących z różnych partii produkcyjnych.

Różnice te są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego i nie podlegają reklamacjom. W przypadku konieczności dokupienia płytek należy podać nr partii datę produkcji i nr odcienia płytek. Wszystkie dane są podawane przez producenta na opakowaniu .Nie gwarantuje to jednak że płytki z danej partii są dostępne.Różnice odcieni płytek pokazane na zdjęciach w sklepie, mogą się różnić od stanu rzeczywistego płytki.