Regulamin sklepu internetowego

regulamin obowiązuje od dnia: 23.12.2014 17:12:26

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy sanplus.pl jest prowadzony przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRUST” Kruszewski sp.j.
z siedzibą w Krakowie os.Górali 24,
nr NIP 678-10-10-099 , nr REGON 350825531.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105270;
(zwaną dalej: Sprzedawcą) (www.sanplus.pl).

   


1. Wszystkie artykuły oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i objęte gwarancją producenta.


2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sanplus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon lub Faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


3. Produkty przeznaczone na sprzedaż są prezentowane na zdjęciach na stronie internetowej sklepu. Wygląd artykułów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Jeżeli zdjęcie przedstawia więcej niż 1 produkt, cena odpowiada tylko produktowi opisanemu poniżej zdjęcia. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.


4. Sprzedaż internetowa(drogą elektroniczną) prowadzona jest zgodnie z wymogami polskiego prawa ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów UOKiK - Prawo - Polskie akty prawne - Ochrona konsumentów .


Składanie zamówienia


1. Zakupy w sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.


2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sanplus.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sanplus.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


3. Warunkiem realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletnie będą odrzucane. Sklep ma prawo do telefonicznej lub e-mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nieudanej próby nawiązania kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.


4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna dotycząca zakupu danego produktu w Sanplus.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sanplus.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.


5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację zwrotną drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie z prośbą o potwierdzenie zamówienia.


6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


7. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt ten uzależniony jest od rodzaju towaru (wielkość, waga, itd.) Koszt przesyłki podawany jest w momencie potwierdzania zamówienia zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.


8. W szczególnych przypadkach, dotyczących zamówień może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie faktury pro-forma.


9. Zamówienia na płytki ceramiczne realizowane są w pełnych kartonach, nie dotyczy dekoracji, które sprzedawane są na sztuki.


Sposób płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • Przelew na konto na rachunek bankowy sprzedawcy


  • Płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze własnym.


  • Zakup w systemie sprzedaży ratalnej. Zapłatę za zakupiony towar dokona bank na podstawie umowy ratalnej zawartej korespondencyjnie (sprzedaż ratalna jest realizowana wyłącznie w placówce firmy)


Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględnione są tylko dni robocze.

 

2. Zamówienie składające się z różnych towarów o różnym czasie realizacji, jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany.

 

4. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. .Czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1 lub 2 dni robocze O przewidywanym czasie realizacji Klient jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


Sposób dostawy

1. Dostawy zamówionego towaru realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem sprzedawcy. Istnieje możliwość odbioru zamówienia własnym środkiem transportu w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedawcę.


2. W przypadku zamówienia produktów o dużych gabarytach, koszt transportu zostanie ustalony indywidualnie.


3. Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru.

 

4. Zamówienia na płytki ceramiczne dla bezpieczeństwa ich transportu realizujemy tylko na paletach. Transport płytek ceramicznych wyceniany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.


Reklamacja, prawo odstąpienia od umowy

Reklamacja obejmuje sytuacje, kiedy dostarczony towar jest niezgodny z opisem, na którego podstawie Klient dokonał zakupu. W praktyce, reklamacja dotyczy najczęściej dostarczenia towaru uszkodzonego, w rzadkich przypadkach mogą też zdarzyć się pomyłki w dostawie. Aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z reklamacji należy podczas odbioru przesyłki obejrzeć ją w obecności kuriera.


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


Przesyłkę nadaj na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna
os. Górali 24
31-961 Kraków


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Odstąpienia od umowy


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna
os. Górali 24   
31-961 Kraków
sklep@sanplus.pl
Ja...................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowu sprzedaży następującej/ych

rzeczy..............................................................................,numer oferty....................................................................

Data zawarcia umowy.........................................................,data odbioru.............................................................


Imię i nazwisko.....................................

Adres.....................................................

Data.......................................................
Gwarancja

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sanplus.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna podany w górnej części Regulaminu.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna albo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie całego kraju, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. Istnieje również możliwość zgłoszenia reklamacji poprzez sklep.

Ochrona prywatności i inne prawa

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr.133, poz. 883). Prezentacja zawartości sklepu w internecie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


Postanowienia końcowe

Wszystkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Krust" Kruszewski Spółka Jawna w ramach Sanplus.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładka  ,,Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.